Những ngày cuối cùng của năm 2018, bà con xã Ka Đô và thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương đã được đi lại trên cầu Ka Đô mới xây dựng thay cho cầu Ka Đô cũ. Đây là cầu bê tông vĩnh cửu có chiều dài 148 m, chiều rộng mặt cầu 6 m, 2 làn xe cơ giới. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng cầu Ka Đô là 80 tỷ đồng, thi công từ năm 2016 và đã thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 12/2018 theo đúng kế hoạch.

Cầu Ka Đô mới bắc qua sông Đa Nhim

Cầu Ka Đô bắc qua sông Đa Nhim đã nối liền xã Ka Đô và thị trấn Thạnh Mỹ, giúp nông sản được vận chuyển thuận lợi, tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội. Được biết, cầu Ka Đô cũ là cầu tạm, phương tiện qua lại bị hạn chế và rất nguy hiểm, là điểm nóng về an toàn giao thông.

D.Quỳnh (Báo Lâm Đồng, 4/1/2019)