Thông báo lịch cúp điện từ ngày 23/02 đến ngày 02/03/2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thông tin do công ty điện lực Lâm Đồng cung cấp.