Lâm Đồng: Thông báo lịch cúp điện từ ngày 20/07 đến ngày 27/07/2019

Thông báo lịch cúp điện từ ngày 20/07 đến ngày 27/07/2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thông tin do công ty điện lực Lâm Đồng cung cấp.

Tin tài trợ