Lâm Đồng: Thông báo Lịch cúp điện từ ngày 20/01 đến ngày 27/01/2019

Thông báo lịch cúp điện từ ngày 20/01 đến ngày 27/01/2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thông tin do công ty điện lực Lâm Đồng cung cấp.


Tin tài trợ