Lâm Đồng: Thông báo lịch cúp điện từ ngày 19/04 đến ngày 26/04/2019

Thông báo lịch cúp điện từ ngày 19/04 đến ngày 26/04/2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thông tin do công ty điện lực Lâm Đồng cung cấp.


Tin tài trợ