Lâm Đồng: Thông báo Lịch cúp điện từ ngày 18/02 đến ngày 22/02/2019

Thông báo lịch cúp điện từ ngày 18/02 đến ngày 22/02/2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thông tin do công ty điện lực Lâm Đồng cung cấp.


Tin tài trợ