Lâm Đồng: Thông báo Lịch cúp điện từ ngày 17/03 đến ngày 24/03/2019

Thông báo lịch cúp điện từ ngày 17/03 đến ngày 24/03/2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thông tin do công ty điện lực Lâm Đồng cung cấp.


Tin tài trợ