Lâm Đồng: Thông báo Lịch cúp điện từ ngày 12/04 đến ngày 19/04/2019

Thông báo lịch cúp điện từ ngày 12/04 đến ngày 19/04/2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thông tin do công ty điện lực Lâm Đồng cung cấp.

Tin tài trợ