Lâm Đồng: Thông báo lịch cúp điện từ ngày 06/05 đến ngày 13/05/2019

Thông báo lịch cúp điện từ ngày 06/05 đến ngày 13/05/2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thông tin do công ty điện lực Lâm Đồng cung cấp.