Lâm Đồng: Công ty Thủy điện Đồng Nai thả 3 vạn con cá xuống các hồ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4

Ngày 15/8, Công ty Thủy điện Đồng Nai (trụ sở trên đường Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) đã tổ chức lễ thả cá giống xuống 2 hồ thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4. Theo đó, Công ty đã thả hơn 1 tấn cá giống các loại như cá mè, trê, chép, trắm cỏ và cá rô phi.

Công ty Thủ điện Đồng Nai thả 3 vạn con cá giống xuống 2 hồ thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4

Được biết, đây là hoạt động thường niên của Công ty Thủy điện Đồng Nai nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản tại các lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4; đồng thời, nhằm ổn định nguồn lợi thủy sản trong hồ, cải thiện môi trường nguồn nước; tuyên truyền tới người dân không đánh bắt cá bằng các hình thức tận diệt như kích điện, nổ mìn… 

Được biết, hàng năm, Công ty Thủy điện Đồng Nai trích từ 50 – 70 triệu đồng để mua cá giống thả xuống các hồ thủy điện. Trên các lòng hồ thủy điện, Công ty luôn cho phép người dân đánh bắt, khai thác thường xuyên với các hình thức như câu, thả lưới.

Khánh Phúc (Báo Lâm Đồng, 16/08/2019)