Như Lâm Đồng online đã đưa tin, ngày 15/5/2019, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND “Về việc nghiêm cấm xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng lưu thông trên địa bàn tỉnh”. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính và tịch thu phương tiện…

Lâm Đồng online xin tiếp tục thông tin thêm về nội dung này.

Theo đó, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều phương tiện giao thông không đăng ký, kiểm định chất lượng, an toàn kỹ thuật theo quy định nhưng vẫn sử dụng tham gia giao thông trên các tuyến đường của địa phương, đặc biệt là xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh; xe hết niên hạn sử dụng. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông rất cao, đã có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn liên quan đến các phương tiện này.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, nhằm xóa bỏ triệt để các loại phương tiện này hoạt động trên các tuyến đường giao thông, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, UBND tỉnh yêu cầu Ban An toàn giao thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, TP Đà Lạt và Bảo Lộc tập trung chỉ đạo thực hiện việc nghiêm cấm các loại xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng bị cấm lưu thông trên các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh tham mưu thành lập Đoàn liên ngành để tổ chức kiểm tra, xử lý đối với xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng lưu hành trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, trường hợp phát hiện xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng lưu hành trên trên các tuyến giao thông, ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính còn áp dụng tịch thu sung công quỹ theo đúng quy định.

Đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh phải đình chỉ hoạt động và xử lý theo quy định của pháp luật.

Riêng các trường hợp đang lưu giữ xe công nông, xe cơ giới tự chế, xe hết niên hạn sử dụng tại gia đình hoặc nơi khác thì vận động chủ phương tiện tự nguyện tháo dỡ, hủy bỏ phương tiện, cam kết không đưa các phương tiện này vào tham gia giao thông.

Giao trách nhiệm cho Trưởng công an cấp huyện, Đội trưởng Cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn trong việc chỉ đạo, xử lý dứt điểm loại phương tiện này hoạt động trên các tuyến giao thông. Nếu địa bàn nào, tuyến đường nào còn loại phương tiện này hoạt động thì Trưởng công an cấp huyện phải chịu trách nhiệm với Giám đốc Công an tỉnh.

Đối với UBND các huyện, thành phố, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách và thông báo cho chủ phương tiện phải thực hiện ngay việc tháo dỡ, hủy bỏ triệt để xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng đang hoạt động trên địa bàn trước ngày 30/7/2019. Gắn trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong việc tuyên truyền, xử lý, hủy bỏ các loại phương tiện này.

Song song với đó, thành lập Tổ liên ngành lập biên bản tại các hộ gia đình yêu cầu hủy bỏ xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm thì thực hiện biện pháp cưỡng chế, tịch thu sung công quỹ theo đúng quy định.

Đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm, áp dụng mức phạt cao nhất được quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

Các loại xe công nông, xe tự chế… bị cấm lưu thông trên đường

Ngoài ra, phải nâng cao trách nhiệm, nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc xử lý các loại xe trên. Nếu địa phương nào để các loại xe này lưu thông trên các tuyến đường thuộc địa phương quản lý thì Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND tỉnh cũng giao Sở TT&TT, Báo Lâm Đồng và Đài PT&TH tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm đối với các loại phương tiện thuộc diện bị cấm lưu hành trên các tuyến giao thông…

UBND tỉnh cũng đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị, xã hội tỉnh tăng cường công tác phổ biến, vận động già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, cán bộ nòng cốt trong cộng đồng thực hiện tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình hiểu rõ quy định của Chính phủ và UBND tỉnh về việc nghiêm cấm các loại phương tiện trên lưu thông trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo trật tự, an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Thụy Trang (Báo Lâm Đồng, 21/05/2019)