Bảo Lộc: Triển khai xử lý xe công nông, xe hết niên hạn

Nhằm ngăn ngừa các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe công nông, xe hết niên hạn sử dụng, góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, UBND TP Bảo Lộc vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 02 ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Lâm Ðồng “về việc nghiêm cấm xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng lưu thông trên địa bàn tỉnh”.

Xe công nông, xe tự chế sẽ bị cấm lưu thông trên đường. Ảnh: K.Phúc

Trên cơ sở đó, UBND TP Bảo Lộc giao các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị, xã hội và UBND các xã, phường tổ chức quán triệt, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Nghị quyết số 32/2007 ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách, nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông quy định “từ ngày 1 tháng 1 năm 2008, đình chỉ lưu hành ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh”; Chỉ thị số 02 của UBND tỉnh về việc nghiêm cấm xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng lưu thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn. Theo đó, ngành chức năng và các xã, phường có nhiệm vụ thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền các chủ trương để người dân và những người sử dụng các loại phương tiện nói trên nghiêm túc thực hiện.

UBND TP Bảo Lộc yêu cầu, Ban An toàn giao thông TP, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo, thực hiện ngay các nội dung sau: Nghiêm cấm các loại xe công nông, xe độ chế, xe hết niên hạn sử dụng lưu thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường nội thị; khi phát hiện xe công nông, xe cơ giới tự chế, xe hết niên hạn sử dụng đang lưu hành trên các tuyến giao thông thì ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, còn áp dụng tịch thu sung công quỹ theo đúng quy định; tổ chức kiểm tra, xử lý buộc đình chỉ đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh theo quy định của pháp luật; đối với các trường hợp đang lưu giữ xe công nông, xe tự chế, xe hết niên hạn sử dụng tại gia đình hoặc nơi khác thì vận động chủ phương tiện tự nguyện tháo dỡ, hủy bỏ phương tiện, cam kết không được đưa phương tiện này vào tham gia giao thông; tăng cường lực lượng hỗ trợ cho công an các xã, phường thực hiện việc cưỡng chế, tịch thu, hủy bỏ xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng…

Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch này, UBND TP Bảo Lộc giao Phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công. Trong thời gian tới, Công an TP chủ trì tham mưu UBND TP thành lập Đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra tiêu hủy đối với xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh lưu hành trên địa bàn TP; tổ chức tuần tra, kiểm tra các trường hợp xe công nông, xe cơ giới tự chế, xe hết niên hạn sử dụng đang lưu hành trên các tuyến giao thông để có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định.

UBND các xã, phường có trách nhiệm rà soát, lập danh sách và thông báo cho các chủ phương tiện phải thực hiện ngay việc thanh lý, hủy bỏ triệt để xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng đang hoạt động trên địa bàn trước 30/6/2019. Đồng thời, báo cáo UBND TP và cơ quan công an để theo dõi chỉ đạo thực hiện. Đối với các trường hợp cố ý vi phạm, phải tiến hành áp dụng biện pháp cưỡng chế, thu hồi, sung công quỹ theo quy định của pháp luật. Sau ngày 30/6, địa phương nào còn để xảy ra tình trạng xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng lưu thông trên các tuyến thuộc địa bàn quản lý thì người đứng đầu phải kiểm điểm trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc.

Ngoài ra, UBND TP Bảo Lộc đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP và các tổ chức chính trị – xã hội TP tuyên truyền, vận động già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, cán bộ nòng cốt trong cộng đồng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến từng hộ gia đình hiểu rõ quy định của Chính phủ, UBND tỉnh và UBND TP về việc nghiêm cấm các loại phương tiện này lưu thông trên địa bàn, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Khánh Phúc (Báo Lâm Đồng, 14/06/2019)

Tin tài trợ